go here Då vi blickar framåt och möter framtidens krav görs en inventering av intresset för utbildningar bland er medlemmar.
Kurserna planeras in löpande med start på vårvintern beroende på antalet intressenter.

follow url Vissa utbildningar försöker vi hålla lokalt i Hunnebostrand medan mer omfattande genomförs i Svenska Seglarförbundets regi regionalt eller nationellt.
Ni binder er inte till något genom att fylla i ert intresse via länk nedan.

http://doodle.com/poll/karzuqvaqby3r58z

follow url Tack vare Svenska PostkodLotteriet fick klubbar och klassförbund möjlighet till extra resurser för projekt som för oss närmare vår vision ”Svensk Segling – tillgänglig för alla”
SFS projekt handlar bland annat om att ställa om till att köra klubbens säkerhetsbåtar på ett miljövänligare bränsle, något som dessutom ger deras tränare och instruktörer en bättre arbetsmiljö. 
Klubben har beviljats medel med följande motivering:

source site Verksamhetsåret avslutades som vanligt med årsmöte sista veckan i November. Vi lägger ytterligare ett händelserikt  år till handlingarna. Förutom sedvanliga förhandlingar delades priser ut till vinnarna av klubbmästerskap och andra tävlingar.

Nedan finns säsongen summerad i klubbens verksamhetsberättelse för 2016