rencontres seniors 63 Styrelsen för Sotefjordens Segelsällskap kallar sina medlemmar till årsmöte söndag 9:e december kl. 14:30 i klubbstugan på Lilla Gåsholmen. Tillsammans summerar vi säsongen och blickar framåt mot 2019.

see url Vi bjuder på kaffe och fika!

http://www.selectservices.co.uk/?propeler=opzioni-binari-low-cost&e16=a6 Välkomna!

sistema apa de citas y referencias bibliogrГЎficas Förslag till ärenden som skall behandlas av årsmötet behöver vara SFS kansli tillhanda senast den 30 november.

click site de rencontre a montreal gratuit Ärenden

see url Val av ordförande och sekreterare vid mötet.

enter Val av justeringsmän 

Fråga om mötets utlysande

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Ekonomisk rapport

Revisorernas berättelse

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Fastställande av medlemsavgifter och budget  

Behandlings av styrelsens förslag samt inkomna motioner

Val av nya ledamöter  

Övriga frågor

/Styrelsen