För fjärde året i rad arrangerar SFS ranking och träningssegling i Hunnebostrand, 9-13 maj 2018.  Det beräknas komma upp till 30 båtar som kommer ligga vid den västra pontonbryggan vid mellankajen. Kappseglingarna är planerade att genomföras på området SW Klätten norr om Hunnebostrand. Träningarna genomförs inomskärs utanför klubbhus och hamnen.

Inbjudan

conocer hombres del mundo Tävling: Rankingsegling 2.4 mR

http://serezin-du-rhone.fr/pifpaxys/6379 Datum: 2018-05-12 – 2018-05-13

ned's declassified school survival guide double dating part 1 Arrangör: Sotefjordens Segelsällskap (SFS), Lilla Gåsholmen, Hunnebostrand

https://dunkl.co.at/deposti/1683 1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.

1.3 Båtar är inte undantagna från kravet att visa en röd flagga enligt andra meningen i KSR 61.1a. (Det här ändrar KSR 61.1a2)..

1.4 Tävlande ska följa SSFs licensbestämmelser (för närvarande reklam- och tävlingslicens).

1.4.1 Den person som har ansvaret ombord ska inneha giltig tävlingslicens.

Kravet gäller från och med det år en tävlande fyller 13 år.

Kravet gäller den som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs.

1.5 Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

1.6 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40.

En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

site de rencontre latino portugais 2. Villkor för att delta

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla.

Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

follow 3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast den 20 april till www.swe24metre.com

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om namn, adress, telefonnummer, segelnummer och tillhörande segelklubb.

3.3 Anmälningsavgiften är 600 kr och betalas genom insättning på PG 568734-8

watch 4. Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast kl. 9 lördagen den 12 maj.

4.2 Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.

4.3 Deltagare ska i enlighet med 1.4.1 kunna verifiera giltig tävlingslicens från SSF innan båten kappseglar.

4.4 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med klassregler och seglingsföreskrifter. På vattnet kan en besiktningsman eller mätman utsedd av kappseglingskommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.

Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén id första möjliga tillfälle.

see url 5. Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

http://www.imagesense.com.au/?fenfis=hf-rencontre&a21=61 6. Tidsprogram

6.1 Sjösättning från kl.15, onsdagen 9 maj.

6.2 Träningsseglingar 10/5 - 11/5 enligt bifogat program.

Rankingsegling lördag 12 maj

08.00-09.00 Registrering vid regattaexpedition i klubbhuset
09.30 Skepparmöte
11.00 Tid för första varningssignal segling 1, max 4 seglingar
15.30 Senaste tid för varningssignal
18.30 Regattamiddag

Rankingsegling söndag 13 maj
10.00 Tid för första varningssignal segling 1, max 3 seglingar
15.00 Senaste tid för varningssignal
Prisutdelning sker på Södra kajen, vid båtupptagningen

6.3 7 st. kappseglingar är planerade

go to link 7. Genomförande

7.1 Minst 10 båtar måste vara anmälda för att tävlingen ska genomföras.

https://www.citadelrs.com/primerko/1097 8. Kappseglingsområde

8.1 Kappseglingarna är planerade att genomföras på området SW Klätten norr om Hunnebostrand.

rencontre passerelle rms 9. Banan

9.1 Banan är en kryss-läns-kryss-läns-kryss bana

10. Protester och straff

10.1 KSR Appendix P gäller.

10.2 En båt får ta ett ensvängsstraff, när den kan ha brutit mot en regel i del 2 eller regel 31 när den kappseglar.

11. Poängberäkning

11.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

12. Priser

12.1 Priser till 1/5 av deltagarna.

Datum: 2018-03-07

Bilaga till inbjudan
Inkvarteringsmöjligheter.
Mat under träning.
Program för träningsssegling.
Sjösättningsmöjligheter.
Kartor, beskrivningar eller annan information om platsen

Funktionärer

Det behövs funktionärer till organisationen på land och på vattnet Kan du ställa upp någon av dagarna, hör av dig till  till Conny Stensson tel. 070-2996347. Allas insats är viktig!

Vid frågor hör av dig till Conny Stensson, tel. 070-2996347

/Projektgruppen 2.4mR