http://diebrueder.ch/piskodral/8788 Styrelsen för Sotefjordens Segelsällskap kallar sina medlemmar till årsmöte lördag 2:e december kl. 16.00 i klubbstugan på Lilla Gåsholmen. Tillsammans summerar vi säsongen och blickar framåt mot 2018.

second email online dating Under kvällen firar vi SFS som fyllt 90 år under året. Middag och årsfest startar klockan kl 18:00

native american dating sites Anmälan till middag och årsfest görs via länken nedan, senast 1:e december:
http://sfss.se/index.php/kalender/arsfest/registration

http://salsiando.com/finelit/1518 Välkomna!

the best dating website headlines Förslag till ärenden som skall behandlas av årsmötet behöver vara SFS kansli tillhanda senast den 26 november.

go here enter Ärenden

enter Val av ordförande och sekreterare vid mötet.

Val av justeringsmän 

Fråga om mötets utlysande

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Ekonomisk rapport

Revisorernas berättelse

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Fastställande av medlemsavgifter och budget  

Behandlings av styrelsens förslag samt inkomna motioner

Val av nya ledamöter  

Övriga frågor

/Styrelsen