hot guys on dating sites Arbetet med att förstärka och reparera bryggan under och runt segelboden hann precis bli klart till julens storm. Två nya plintar med däremellan monterad limträbalk håller nu upp segelboden och ytterligare träbjälkar förstärker. En ny träbalk är monterad under sjösättningsrampen som även fått plintarna reparerade.

follow site  

gym shower hookup En flytbrygga med betongelement är beställd och kommer att ersätta befintlig flytbrygga som inte klarar av de förhållanden som råder på vattnet vid SFS. Den nya bryggan är på plats under slutet av första kvartalet 2017. Gångrampen ut till flytbryggan togs av vågorna under stormen och där får ideella krafter bygga en ny till våren.

http://sebastiancorreal.com/?molekyla=millionaire-dating-site-in-kenya&b30=77 /Ove Lindgren