follow url Tack vare Svenska PostkodLotteriet fick klubbar och klassförbund möjlighet till extra resurser för projekt som för oss närmare vår vision ”Svensk Segling – tillgänglig för alla”
SFS projekt handlar bland annat om att ställa om till att köra klubbens säkerhetsbåtar på ett miljövänligare bränsle, något som dessutom ger deras tränare och instruktörer en bättre arbetsmiljö. 
Klubben har beviljats medel med följande motivering:

http://anchorot.com/?marmetr=site-de-rencontre-directe-en-ligne-gratuit&4b1=fd "Vi tycker att era idéer för mer hållbar och miljövänlig verksamhet är mycket bra förslag och vill gärna stödja er i detta!

http://www.mykinderday.com/?tyuiw=site-rencontre-pour-ado-suisse&33f=c8 Vi tilldelar därför Sotefjordens Segelsällskap 
- 10 000kr för att genomföra övergången till köra era motorbåtar på alkylatbensin (Vi råder er att parallellt jobba med t.ex. ECO-drivning för att få ner förbrukningen och ha råd att fortsätta med miljövänligare bränsle)
och
- 10 000kr som bidrag till investeringen av en värmepump för att minimera miljöpåverkan och spara på el. "

hombre soltero busca hombre 25 projekt har blivit beviljade medel för det som kallas Utmaningen. För att få sitt projekt beviljat skulle det syfta till att göra Svensk Segling mer tillgänglig, mer hållbar ur ett miljöperspektiv eller mer jämställd. Och det är många spännande projekt på gång. 

follow link Läs mer på förbundets hemsida:
http://www.svensksegling.se/Nyheter/Startsidesnyheter/2016Q4/25bidragbeviljademedeltillUtmaningen/