go here Styrelsen för Sotefjordens Segelsällskap kallar sina medlemmar till årsmöte lördag 26:e November kl. 16.00 i klubbstugan på Lilla Gåsholmen. Tillsammans summerar vi säsongen och blickar framåt mot 2016
Förslag till ärenden som skall behandlas av årsmötet, skall vara SFS kansli tillhanda senast den 18 november.

http://theftzapperfence.com/?makisf=agencias-matrimoniales-rusas&e63=81 en que consiste el sistema de citas lancasteriano Ärenden

http://www.airlinetest.com/?milyokrt=flirten-heilbronn&3b8=04 Val av ordförande och sekreterare vid mötet.

opções binarias brasil Val av justeringsmän 

site rencontre region centre Fråga om mötets utlysande

rencontre avec femmes canadiennes Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

site de rencontre algerie ado Ekonomisk rapport

Revisorernas berättelse

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Fastställande av medlemsavgifter och budget  

Behandlings av styrelsens förslag samt inkomna motioner

Val av nya ledamöter  

Övriga frågor

/Styrelsen