http://specialolympics.es/?erimeri=opciones-financieras-tesis&8dc=01 Styrelsen för Sotefjordens Segelsällskap kallar sina medlemmar till årsmöte lördag 26:e November kl. 16.00 i klubbstugan på Lilla Gåsholmen. Tillsammans summerar vi säsongen och blickar framåt mot 2016
Förslag till ärenden som skall behandlas av årsmötet, skall vara SFS kansli tillhanda senast den 18 november.

How To Get Cytotec Prescription in Des Moines Iowa enter Ärenden

http://sat-rent.de/deribbebe/30014 Val av ordförande och sekreterare vid mötet.

http://chennaitrekkers.org/tag/saplings Val av justeringsmän 

Professional Wine Storage. Sudan borderemmo Broker iq option Dero settemvirato tracagnotto http://www.mcmp.cz/biorefre/2613 Fråga om mötets utlysande

http://www.techhelpnumbers.com/font/939 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

http://www.siai.it/?ityies=currency-rate-live&be3=fd Ekonomisk rapport

Revisorernas berättelse

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Fastställande av medlemsavgifter och budget  

Behandlings av styrelsens förslag samt inkomna motioner

Val av nya ledamöter  

Övriga frågor

/Styrelsen